Kuruluş


Kuruluşu:

İspir-Pazaryolu Kültür, Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği, 2005 yılı içerisinde önce üniversite’deki öğretim üyeleri arasında daha sonraları esnaf ve bürokratların da katılımıyla yapılan toplantılar sonucu Haziran 2005’de kurulmuştur. Derneğe İspir veya Pazaryolu ilçelerinden olup Erzurum’da ikamet edenler üye olabilir.

Amacı:

Derneğin amacı, isminden de anlaşılacağı gibi, bir sivil toplum örgütü olarak kültür, yardımlaşma ve kalkındırma konularında İspir ve Pazaryolu ağırlıklı faaliyetler yapmaktır. Erzurum’daki öğretim üyesi, esnaf ve bürokrat potansiyelinden ve Türkiye’nin her tarafında kendi alanında temayüz etmiş hemşerilerimizden istifade ederek ve bu potansiyelleri bir araya getirerek üyelerimize, İspir ve Pazaryolu ilçelerimize ve hemşerilerimize yönelik çalışmalar yapmak, proje üretmek ve bunları hayata geçirmeye gayret etmektir.

Comments are closed.