Faaliyetler

Faaliyetler

Dernek, 2005 ve 2006 yılında daha çok kuruluş faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu bağlamda kuruluş toplantıları yapılmış, tüzük hazırlanmış, 150 civarında üye kaydedilmiş, dernek yeri tutulmuştur. Bunların yanında öğrenci ve üyelere iftar yemeği, dernek binasında seminerler, bayramlaşmalar ve ilk tanışma gecesi düzenlenmiştir.

Derneğin 2007 yılında yaptığı faaliyetler şunlardır. Internet üzerinden cep telefonlarına SMS mesajı ile üyeleriyle bir haberleşme ağı kuruldu. Derneğin logosu yaptırıldı ve www.ispakalder.org adresinde bir internet sitesi oluşturuldu. Şubat-Mayıs aylarında üyelere, bayanlara ve öğrencilere olmak üzere 14 seminer düzenlendi. 16 Mart 2007’de II. Tanışma gecesi düzenlendi. Üyeleri tanıtan bir katalog çalışmasına başlandı. 7 Temmuz 2007’de Pazaryolu’nda kahvaltı, İspir İDOS’ta piknik şeklinde bir günlük bir gezi programı düzenlendi. Kasım 2007’den başlayarak 8 ay süresince 15 üniversite öğrencisi hemşerimize burs sağlandı.

2008 Şubat-Nisan aylarında yine dernek binamızda seminerler 15 hafta boyunca devam etmiş ve ayrıca üyelerimizle birlikte müzikli bir akşam yemeği düzenlenmiştir. Derneğimizin şu ana kadar düzenlemiş olacağı en önemli organizasyonu olacak olan ve 2007 yılında çalışmalarına başlanan “İspir, Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu” 26–28 Haziran 2008 tarihlerinde İspir’de başarıyla gerçekleştirildi. Toplam 82 bildirinin 75’i sempozyumda sunuldu, açış ve oturumlara yaklaşık 500 civarında katılım oldu. Oturumlar dışında, Sırakonaklar’da (Hodiçor) piknik yapıldı ve yerel müzik ve oyunların olduğu akşam yemekleri düzenlenerek sempozyum bir şenlik havası içerisinde geçti.  Sempozyumda sunulan bildirileri kitap haline getirilerek İspir ve Pazaryolu ilçelerimizin tarihini, kültürünü ve ekonomisini inceleyen bilimsel makalelerin olduğu kalıcı bir eser hazırlamaktır. Bu kitap, üyelerimize, hemşerilerimize, ilgili bakanlıklara, ilgili kurumlara ve ilgili akademisyenlere dağıtılarak yararlanılması sağlanacaktır. Sonuç olarak yöremiz için düşünülen projeler, bu kitaptan yararlanılarak hazırlanacaktır. Ovit Tüneli ile ilgili kamuoyu oluşturma amacıyla afişler hazırlatılmış ve ERVAK tarafından hazırlanan Ovit Tuneli Paneline katılınmış ve katkı verilmiştir. Deneğimizi ve yöremizi tanıtan bir CD hazırlanarak hem sempozyum sırasında katılımcılara dağıtılmış hem de üyelerimize posta yoluyla gönderilmiştir. Yine Ramazan ayında iş adamı üyelerimizin desteği ile iftar çadırımda üyelerimizle birlikte 1000 kişiye yemek verilmiştir.

2008–2009 öğrenim döneminde Atatürk Üniversitesinde okuyan İspir ve Pazaryolulu 22 öğrenciye burs verilmektedir. Her yıl olduğu gibi 2009 yılının Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında da bir dizi seminer, üyelerimiz için sunulmaktadır. Yerel geleneklerimizi yaşatmak üzere Gobdin ve Tel Helvası geceleri düzenlenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Ayrıca Horis, Tatar Böreği ve benzeri yiyecekler içinde gün ve geceler düzenlemeye devam edeceğiz. Derneğimizin de yaptığı katkılar sonucu, Atatürk Üniversitesi senatosu İspir Hamza Polat MYO’na bağlı İspir’de 3, Pazaryolu’nda 2 program açılmasına karar vermiştir. YÖK’ten de onaylanması halinde bu programlara önümüzdeki yıllarda öğrenci alınacaktır. 

2010 yılındaki en önemli faaliyetlerimizden birisi 2008 yılında yaptığımız sempozyumun kitabının basılması olmuştur. Sempozyumda sunulan bildirilerden 75’i, bildiri sunanlar tarafından makale haline getirilmiş, editör tarafından eksiklikleri giderilmiş, belli bir formata getirilmiş, Türkçesi kontrol edilmiş ve kitap halinde basılmıştır. Kitap 650 sayfa, renkli, kuşe kağıtlı, resimli ve sıvama sert kapaklı olarak kaliteli bir şekilde basılmıştır. Kitabın dağıtım ve satış işleri devam etmektedir. 2009-2010 döneminde Atatürk Üniversitesinde okuyan İspir ve Pazaryolulu 35 öğrenciye burs verilmiştir. BU yıl seminerlerimiz, yöremizle ilgili il ve bölge müdürleri derneğimize davet edilerek yöremizin problemleri  tartışılmıştır. Bu kapsamda Karayolları Bölge Müdürü, İl Çevre ve Orman Müdürü, İl Tarım Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü davet edilmiştir. Geleneksel Telhelvası ve Gobdin gecelerimiz saz söz eşliğinde devam etmiştir. Bu yıl bayan üyelerimiz ve üye eşleri dernekte yerel yemekler pişirmişler ve misafirlere ikram edilmlerek bu geleneklerin yaşatılması hedeflenmiştir. Ayrıca Atatürk Üniversitesi Kültür merkezinde, üyelerimize, öğrencilere ve Erzurumlulara yönelik ceviz ve tut ikramının yapıldığı bir Hiciv Gösterisi düzenlenmiştir. Deneğimizi temsilen 25 Şubat Kutlamalarına ve Çermeli Şenliklerine katılınılmıştır. Diğer taraftan özellikle Ankara ve İstanbul’daki yöremiz dernekleriyle ortak faaliyetler için irtibata geçilmiştir.Daha önceleri başlatılan üye katalogunu tamamlamayı planlıyoruz ve ayrıca fonksiyonel üye kimlik kartı hazırlamayı planlıyoruz.Daha fazla öğrenciye burs vermeyi, Rize – İspir – Erzurum yolu ile ilgili bir platform oluşturmayı ve yerel yöneticilerimiz ve yöremiz dernekleriyle daha yakın işbirliği yapmayı ve kış dönemindeki faaliyetlerimizi daha fonksiyonel hale getirmeyi planlıyoruz. Kültürel faaliyetlerimiz, il idarecilerimizle yerel problemleri tartışma seminerlerimiz ve sosyal faaliyetlerimiz önümüzdeki dönemde yoğun bir şekilde devam edecektir. Ayrıca Üniversitedeki üyelerimiz için yaptığımız otomatik aidat ödeme uygulamamızı şehirdeki üyelerimiz içinde uygulamayı planlıyoruz. Dernek binamızın satın alınması ve tefriş edilerek faaliyetlerimiz için daha uygun bir mekan oluşturulmasını da önümüzdeki dönemde amaçlıyoruz. Hali hazırda 200 civarında üyesi ile modern bir sivil toplum örgütü olan İSPA-KALDER, önümüzdeki yıllarda özellikle projeye dayalı çalışmalar yürütmeği hedeflemektedir.

2011-2019 yıları arasında seminerler, öğrenci bursları, tel helvası ve gobdin yapımı eşliğinde saz söz geceleri ve kurtuluş kutlamalarına katılım gibi gibi yıllık rutin faaliyetleri aksatmadan yapıldı. 2011-2015 yılları arasında sırasıyla Resimler, Çiçekler, Nostalji, Yöresel Ürünler ve 10. Yıl Takvimleri birer kültürel ve ekonomik kalkınma faaliyeti olarak yapılarak üyelerimizle ve hemşerimizle paylaşıldı. 2011 yılında 25. Universiad Kış Oyunları dolayısıyla Erzurum’a gelen hemşerilerimize yönelik özel programlar düzenlendi. Ovit tünelinin 2013’deki temel atma törenine ve 2018’deki tünel açış törenine dernek olarak katıldık. 2014 yılında 96. Kurtuluş yıldönümüne yönelik özel birliktelik ve saz söz programları düzenlendi. Değerli büyüğümüz Nevzat Kösoğlu’nun vefatının 1. yılı olan 2014’de, 6. yılı olan 2019’da dernekte anma toplantısı yapıldı, kuran tilavetiyle beraber dualar edildi. Derneğin 10. Yıl kataloğu 2015 yılında hazırlanarak 2016 yılında 500 adet basılıp üyelerimize ve hemşerilerimize dağıtıldı. Zaman zaman yerel yöneticilerimiz Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarımız ile yöremizin problemlerine yönelik gerek Erzurum’da gerek İspir’de toplantılar yaparak çözümler üretmeye ve birlikte hareket etmeye çalışıldı. Uzun bir süre devam ettirdiğimiz kampanyanın sonunda kirada olduğumuz dernek dairesini 2012 yılında satın alarak derneğimize katarak kurumsallaşmamıza bir ileri noktaya taşıdık.

İspir ve Pazaryolu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 2018 yılında çok sayıda 100. Yıl Etkinlikleri yapıldı. 100. Yıldönümü olan 25 Şubat 2019’un hemen öncesi 23 Şubat’ta “100. Yılında İspir – Pazaryolu Kurtuluş Mücadelesi Öncesi ve Sonrası” paneli Atatürk Üniversitesi Mavi Salonda, üye ve hemşerilerimizle Müceldili Konağında Akşam Yemeği Birlikteliği yapıldı. 24 Şubat gündüzünde Cortan Camiinde kurtuluş şehitlerine mevlit okundu ve akşamında dernekte kahramanlık türküleriyle saz söz gecesi yapıldı. 25 Şubat 2018’de Pazaryolu’nu sabahın erken saatinde kahvaltılı bir ziyaretten sonra 100. Kurtuluş yıldönümü törenlerine derneği temsilen katılım yapıldı. Mayıs 2018’de orta öğretimdeki öğrenciler arasında “Hayalimdeki İspir“ ve “Hayalimdeki Pazaryolu” şiir, kompozisyon ve resim yarışması yapıldı. 22-23 Eylül 2019’da İspir Meslek Yüksekokulunda tüm paydaşların katılı ile “İspir Pazaryolu 100. Yıl Yöresel Kalkınma Çalıştayı” yapıldı. Tüm bu faaliyetler, 1950’lerde yaşayan kaynaklardan yararlanarak o zamanın İspir Kaymakamı Süreyya Kamil Şehidoğlu tarafından yazılan “Birinci Cihan Savaşında İspir Müdafaası” kitabının aynı basımı ile birlikte kitap haline getirilip basılarak yöremize yönelik kültürel ve ekonomik kalkınma hizmeti verilecek.

Comments are closed.